Prožnost elektroenergetskega sistema

Prožnost elektroenergetskega sistema je zmožnost prilagajanja in odzivanja na spremembe v ponudbi (proizvodnji) in povpraševanju (odjemu) elektrike.

 

Prožno delovanje in s tem povezano delovanje aktivnih odjemalcev lahko pomembno prispeva k vključevanju energije iz obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem in optimalni uporabi.