MEDIJSKO SREDIŠČE

Naš temeljni cilj je informirati, ozaveščati in usposabljati odjemalce o odgovorni in učinkoviti rabi omrežij. Zavezani smo odgovornemu in preglednemu delovanju, javnemu poročanju in odprtemu komuniciranju.
Informacije za medije