Dobavitelj električne energije

Dobavitelj električne energije je lahko pravna ali fizična oseba, ki odjemalca na podlagi pogodbe oskrbuje z električno energijo.

 

Odjemalec lahko dobavitelja izbere sam in ga tudi kadarkoli zamenja. S tem lahko vpliva na strošek oskrbe z električno energijo, plačilne pogoje in kakovost storitev dobave električne energije. Prihranek je možno doseči pri znižanju zneska za dobavljeno količino električne energije. Strošek uporabe omrežja, višina prispevkov in trošarine se z menjavo dobavitelja ne spremenijo. Z zamenjavi lahko odjemalci na eni strani privarčujejo, po drugi strani pa izberejo dobavitelja, ki zagotavlja električno energijo iz obnovljivih virov.

 

Postopek menjave dobavitelja je enostaven, za odjemalca je brezplačen in mora biti izveden v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.