Nedvomno smo, in bomo tudi v prihodnje, priča velikim spremembam v odnosu do okolja, električne energije in vloge vsakogar izmed nas.
Kako postati aktiven odjemalec?