Distribucijsko omrežje

Distribucijsko omrežje je omrežje za distribucijo električne energije odjemalcem. 

Omrežje sestavljajo transformatorske postaje in električni vodi različnih napetostnih nivojev, ki so namenjeni razdeljevanju električne energije končnim odjemalcem. Na distribucijsko omrežje so priključeni tudi manjši proizvajalci električne energije.