Elektroenergetsko omrežje omogoča prenos električne energije od proizvajalcev do odjemalcev. Deli se na prenosno omrežje, ki omogoča prenos električne energije na velikih razdaljah, in na distribucijsko omrežje, ki omogoča porazdelitev med končne odjemalce.
Distribucijsko omrežje