Časovni blok

Časovni blok predstavlja obdobje znotraj dneva in je določen ločeno za višjo (zimsko) in nižjo (poletno) sezono ter delovni dan in dela prost dan.


Cena za uporabo omrežja v posameznem časovnem bloku je odvisna od obremenjenosti omrežja v časovnem bloku.


Časovnih blokov z različno tarifo je pet, znotraj posameznega dneva pa nastopijo trije različni. Najdražji je časovni blok 1, ki se pojavi le v višji sezoni, najcenejša je uporaba omrežja v časovnem bloku 5, ki nastopi le v nižji sezoni.


Višja oz. »zimska« sezona je določena za mesece november, december, januar in februar, nižja, oz. »poletna« sezona za mesece marec, april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober.

 

Časovni bloki v urah visoke in srednje obremenitve med delovniki so usklajeni s trajanjem sedanje višje tarife - VT, časovni bloki v urah nižje obremenitve pa so usklajeni s trajanjem nižje tarife - MT. V dela prostih dnevih in v nižji sezoni najdražji časovni blok (časovni blok 1) nikoli ne nastopi.


Časovni bloki za leto 2024 so naslednji:

Ura dneva

Višja sezona delovni dan

Nižja sezona delovni dan

Višja sezona dela prosti dan

Nižja sezona dela prosti dan

0

3

4

4

5

1

3

4

4

5

2

3

4

4

5

3

3

4

4

5

4

3

4

4

5

5

3

4

4

5

6

2

3

3

4

7

1

2

2

3

8

1

2

2

3

9

1

2

2

3

10

1

2

2

3

11

1

2

2

3

12

1

2

2

3

13

1

2

2

3

14

2

3

3

4

15

2

3

3

4

16

1

2

2

3

17

1

2

2

3

18

1

2

2

3

19

1

2

2

3

20

2

3

3

4

21

2

3

3

4

22

3

4

4

5

23

3

4

4

5