Presežna obračunska moč

Preseganje dogovorjene obračunske moči bo obračunana kot presežna obračunska moč. Osnova za obračun omrežnine za moč je namreč dogovorjena obračunska moč, ki jo za vsakega odjemalca določi elektrooperater glede na njegovo uporabo omrežja v preteklem letu.


Dogovorjeno obračunsko moč lahko odjemalec po potrebi spreminja in tako na podlagi spreminjanja svojih navad vpliva tudi na strošek uporabe omrežja oziroma višino omrežnine za moč.


Želja odjemalca seveda je, da bi plačeval čim manj obračunske moči in temu se najbolj približa tako, da je obračunska moč nastavljena na realno vrednost. Presežna obračunska moč bo namreč obračunana po višji postavki kot dogovorjena.


Za gospodinjske odjemalce in mali poslovni odjem (pod 43 kWh) se v primeru, da dogovorjene obračunske moči ne bodo spreminjali, presežna moč do začetka leta 2025 ne bo obračunavala. Bo pa na vsakomesečnih položnicah razvidno, ali so dogovorjeno moč presegli in za koliko.

 

Presežna moč se bo na začetku sicer obračunavala po nižji ceni, tako da se bodo odjemalci lahko privadili na nov sistem, končno ceno pa bo dosegla leta 2028.