Prenosno omrežje

Prenosno omrežje je visokonapetostni sistem za prenos električne energije od proizvodnih enot do distribucijskega omrežja in neposrednih odjemalcev.


Sestavljeno je iz daljnovodov, razdelilnih transformatorskih postaj in razdelilnih postaj. Gre za omrežja visoke ali najvišje napetosti, ki niso omejena na državne meje in omogočajo tudi čezmejni prenos in trgovanje z električno energijo.