Omrežnina

Omrežnina je plačilo za uporabo omrežja za prenos električne energije od proizvajalca do končnega odjemalca. Z omrežnino odjemalci plačujemo dejavnosti sistemskega (ELES, d.o.o.) in distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), ter stroške delovanja Agencije za energijo.

 

Omrežnina je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela:
    • omrežnine za moč, ki se določi glede na višino tarifne postavke za moč in obračunske moči v kW, in 
    • omrežnine za energijo, ki se določi glede na podlagi tarifne postavke za moč in prevzete električne energije v kWh.

 

Omrežnina je sestavni del položnice za električno energijo in jo odjemalci plačujemo ne glede na to, ali izkoristimo polno priključno moč ali ne.


Z letom 2024 začenjamo v Sloveniji obračunavati omrežnino po nekoliko spremenjenem sistemu. Naše omrežje je v različnih delih dneva in leta različno obremenjeno in ko je najbolj obremenjeno in je torej poraba električne energije največja, je tudi omrežnina najvišja. Cilj tako obračunavane omrežnine je razbremenitev in spodbujanje odjemalcev, da pomislijo, kdaj bodo priključevali električne naprave in da ne bodo vključevali vse ob istem času. Zato je cena omrežnine v različnih delih leta in dneva različno visoka. Govorimo o časovni porazdelitvi časovnih blokov po sezonah, obdobjih in urah.