Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije so sonce, veter, vodni padec, bibavica, valovi, biomasa, toplota zemlje in podobno. Gre za vire, ki se v naravi obnavljajo ali so neizčrpni po svojem trajanju.