O preseganju dogovorjene obračunske moči

Tudi v prihodnje bo omrežnina obračunana glede na obračunsko moč in prevzeto energijo iz omrežja, vendar se največ novosti nanaša na način določitve obračunske moči.

 

Dogovorjeno obračunsko moč po posameznih časovnih blokih je za vsakega odjemalca izračunal njegov elektrooperater (odjemalci ste podatke dobili na računih za junij, julij in avgust 2023), in sicer

na podlagi v preteklosti izmerjene uporabe omrežja. Dogovorjena obračunska moč velja za naslednje koledarsko leto.

 

Presežna obračunska moč je izmerjena moč odjema nad dogovorjeno obračunsko močjo in nastane, ko je pri odjemalcu v 15-minutnem intervalu izmerjena večja dosežena moč, kot znaša dogovorjena obračunska moč. Če porabe električne energije ne boste bistveno spreminjali, do preseganja dogovorjene obračunske moči ne bo prihajalo oziroma njeno preseganje ne bo vplivno.

 

Morebitno preseganje dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku lahko kar dobro predvidite, če preprosto seštejete moči delujočih porabnikov (naprav). Ob tem se vprašajte, ali morate res istočasno v najdražjem časovnem bloku vključiti te naprave, ali pa lahko vključevanje teh naprav časovno razporedite, nekatere pa morebiti prestavite v cenejši časovni blok? 

 

Za spodbujanje spremljanja porabe električne energije, učinkovito rabo in predvsem k navajanju na novi sistem obračunavanja omrežnine, boste v prihodnje odjemalci na računih obveščani o prekoračitvah dogovorjene obračunske moči in o stroških, ki bi vam s tem nastali. Podatek ima torej visoko informativno vrednost: izvedeli boste, če ste iz kakršnihkoli razlogov presegli dogovorjeno obračunsko moč.

 

Navedeno velja le v primeru, če dogovorjene obračunske moči, ki jo je za vas določil vaš elektrooperater, ne boste spreminjali. Če pa boste dogovorjeno moč spremenili, vam bo presežna obračunska moč na računu tudi obračunana.

 

Če boste vključili pomembnega potrošnika električne energije in veste, da bo vaša poraba v prihodnje precej višja (vključitev toplotne črpalke, polnjenje električnega avtomobila in podobno), lahko dogovorjeno obračunsko moč spremenite, in sicer brezplačno na portalu Moj elektro ali pri vašem elektrooperaterju. Sprememba bo veljavna naslednji mesec, če boste zahtevo oddali do vključno osmega dne v mesecu. Lahko se boste odločil tudi za spremembo moči le v določenem časovnem bloku: na primer zato, ker boste določeno napravo načrtno uporabljali samo v določenih časovnih blokih, na primer v časovnih blokih nižje obremenitve. 

 

Sprememba dogovorjene obračunske moči je za uporabnika torej smiselna, če se spremenijo navade, ki pomembno vplivajo na spremenjeno rabo omrežja. 
 

 

NASVETI: UČINKOVITA RABA OMREŽIJ

NASVETI: UČINKOVITA RABA ENERGIJE

ucinkovita raba omrežij

Vprašajte mene, robota Urota!

ucinkovita raba omrežij

O preseganju dogovorjene obračunske moči

ucinkovita raba omrežij

Samooskrba in nov obračun omrežnine

ucinkovita raba omrežij

Nova toplotna črpalka in omrežnina

ucinkovita raba omrežij

Znižanje odjema v gospodinjstvu
Showing 1 to 5 of 5