Samooskrba in nov obračun omrežnine

Kako bo nov omrežninski akt vplival na mojo samooskrbo na letni ravni? Zanima me tako za primer viška kot tudi primanjkljaja ob letnem poračunu.

 

Način obračuna omrežnine za odjemalce s proizvodno enoto za samooskrbo se bo glede na trenutno veljavni model obračuna omrežnine spremeni le zaradi časovnega razlikovanja tarifne postavke za obračunsko moč:

 

  • omrežnina za moč se bo obračunala glede na dogovorjeno moč in tarifno postavko za moč za pet različnih časovnih blokov (na ravni koledarskega leta);
  • omrežnina za energijo pa se bo odjemalcem, ki jim obračunsko obdobje predstavlja obdobje enega leta ("net metering"), obračunala na letni ravni samo za neto energijo, prevzeto iz omrežja v obračunskem obdobju enega leta. Omrežnina za energijo se bo torej določila na podlagi razlike med letno prevzeto in letno oddano električno energijo in enotno tarifno postavko za energijo. Odjemalcem, ki imajo nameščeno proizvodno napravo in nimajo letnega netiranja, pa se bo omrežnina za energijo obračunala glede na prevzeto energijo iz omrežja na ravni posameznega 15 minutnega časovnega intervala, če merilna naprava to omogoča.

 

S to spremembo bodo tudi končni odjemaleci s samooskrbo dobili možnost postati aktivnivni odjemalci, če bodo to želeli.

 

NASVETI: UČINKOVITA RABA OMREŽIJ

NASVETI: UČINKOVITA RABA ENERGIJE

ucinkovita raba omrežij

Vprašajte mene, robota Urota!

ucinkovita raba omrežij

O preseganju dogovorjene obračunske moči

ucinkovita raba omrežij

Samooskrba in nov obračun omrežnine

ucinkovita raba omrežij

Nova toplotna črpalka in omrežnina

ucinkovita raba omrežij

Znižanje odjema v gospodinjstvu
Showing 1 to 5 of 5