Nova toplotna črpalka in omrežnina

Tako kot do zdaj bo obračun omrežnine tudi v prihodnje temeljil na ločevanju glede na moč in energijo, ključne novosti, ki jih prinaša novi način obračunavanja, pa so:

  • uvedba novih časovnih blokov,
  • razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo in
  • večja stroškovna obremenitev tarifnih postavk za moč.

 

Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo se bodo razlikovale glede na posamezen časovni blok. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje. Na ta način bodo odjemalci s cenovnim signalom stimulirani k prilagajanju odjema in vplivanju na trenutne in tudi bodoče stroške iz naslova uporabe omrežij.

 

Glede na številne prednosti ogrevanja s toplotno črpalko (odpade skrb za dobavo goriva, ni potreben rezervoar ali prostor za shranjevanje goriva, ni potreben dimnik, vzdrževanje je enostavno in poceni, prispevek k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje) in tudi ne glede na to, da je naložba višja kot za druge vrste ogrevanja, pa se izkaže, da se zaradi nižjih obratovalnih stroškov vložek povrne v 5 do 7 letih, nato pa ostane le strošek za porabljeno električno energijo. Omrežnina predstavlja približno 1/3 računa za električno energijo in glede na to, da ogrevanja ne potrebujete vse mesece v letu, ta ne bo predstavljala večjega stroška.
 

Vaš dobavitelj vam bo določil dogovorjeno obračunsko moč glede na vašo uporabo omrežja v preteklem letu. Zaradi vgradnje toplotne črpalke bo ta v prihodnjem obdobju seveda višja, zato boste lahko tako določeno dogovorjeno obračunsko moč po potrebi spreminjali in tako na podlagi spremljanja in spreminjanja svojih navad vplivali na strošek uporabe omrežja oziroma višino omrežnine. Če boste dogovorjeno obračunsko moč presegli, se vam bo obračunala tudi presežna obračunska moč. Podatke o morebitnih prekoračitvah boste dobivali na vsakomesečnem obračunu, v letu 2024 in 2025 kot opozorilo. Dogovorjeno obračunsko moč lahko kadarkoli spremenite prek portala Moj elektro ali pisno, po navadni ali elektronski pošti, na naslov svojega dobavitelja. Sprememba bo upoštevana že v naslednjem obračunskem mesecu, če boste zahtevo oddali do vključno 8. v mesecu. 

NASVETI: UČINKOVITA RABA OMREŽIJ

NASVETI: UČINKOVITA RABA ENERGIJE

ucinkovita raba omrežij

Vprašajte mene, robota Urota!

ucinkovita raba omrežij

O preseganju dogovorjene obračunske moči

ucinkovita raba omrežij

Samooskrba in nov obračun omrežnine

ucinkovita raba omrežij

Nova toplotna črpalka in omrežnina

ucinkovita raba omrežij

Znižanje odjema v gospodinjstvu
Showing 1 to 5 of 5