Primerjalnik stroškov omrežnine za leto 2024

»Primerjalnik stroškov omrežnine« je nova spletna aplikacija Agencije za energijo, ki omogoča primerjavo stroškov po veljavni (dodatna možnost) in po novi metodi obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje. Primerjalni izračun stroškov omrežnine za leto 2024 je namenjen predvsem gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem električne energije, ki so priključeni na nizkonapetostno omrežje.

 

Primerjalni izračun letnega stroška omrežnine temelji na letnem 15-minutnem profilu odjema električne energije iz omrežja in tarifnih postavkah omrežnine, če bi te veljale za celotno leto 2024 ob upoštevanju dogovorjenih obračunskih moči, ki jih odjemalcu določi elektrooperater, oziroma ob upoštevanju s strani odjemalca prilagojenih dogovorjenih obračunskih moči. Na podlagi prilagojenih obračunskih moči sta simulirana dva primera uporabe:

  • izračun letnega stroška omrežnine brez prilagoditve odjema, ki vključuje obračun morebitnih presežnih obračunskih moči, in
  • izračun letnega stroška omrežnine s prilagoditvijo odjema na način, da ne pride do preseganja dogovorjene obračunska moči oziroma obračunavanja omrežnine za presežno moč. 

 

Omogočena je tudi primerjava stroškov omrežnine za odjemalce z individualno samooskrbo ob predpostavki popolnega letnega pokritja odjema z lastno proizvodnjo.

 

Omejitve: za poslovne odjemalce, priključene na nizko napetost, je primerjalni izračun omejen zgolj na simulirane primere uporabe na podlagi nove metode obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje, saj aplikacija zaenkrat omogoča primerjavo stroškov z veljavno metodo le za gospodinjstva in mali poslovni odjem.

 

Za uporabo primerjalnika stroškov omrežnine je nujno potreben 15-minutni profil odjema, pridobljen prek spletnega portala Moj elektro.

 

Agencija za energijo bo na spletnih straneh URO objavljala tudi nasvete za uporabo primerjalnika stroškov omrežnine, ki bodo pripravljeni na podlagi vprašanj uporabnikov.

 

»Primerjalnik stroškov omrežnine« ter navodila za njegovo uporabo najdete tukaj


OPOZORILO: uporabljene tarifne postavke omrežnine so določene na podlagi nove metodologije za celo leto 2024. Zaradi zamaknitve začetka uporabe novega načina obračuna na 1. marec 2024 te tarifne postavke niso dokončne temveč služijo zgolj informiranju o možnostih upravljanja stroškov, ki jih prenova obračuna ponuja.
 

NOVICE

NOVICE
Občasna nedostopnost spletišč in aplikacij v četrtek 1. 2. 2024 po 16. uri
1/31/24, 11:00 AM
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
Za pravilni primerjalni izračun so potrebni točni podatki
1/9/24, 11:00 AM
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
Omogočen dostop do »Primerjalnika stroškov omrežnine«
12/29/23, 11:00 AM
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost
12/13/23, 11:00 AM
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene
11/27/23, 2:04 PM
Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.
Nedostopnost Primerjalnika stroškov omrežnine
10/9/23, 5:00 AM
Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine" zaradi tehničnih težav začasno ni dostopna. 
Showing 1 to 6 of 14
31. January 2024
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
09. January 2024
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
29. December 2023
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
13. December 2023
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
27. November 2023
Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.
09. October 2023
Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine" zaradi tehničnih težav začasno ni dostopna. 
Showing 1 to 6 of 14