Za pravilni primerjalni izračun so potrebni točni podatki

Agencija je skupaj z upravljavci spletnega portala »Moj elektro« analizirala vzroke za nepopolne datoteke CSV z letnim 15-minutnim profilom odjema, ki povzročajo težave pri uporabi spletne aplikacije  "Primerjalnik stroškov omrežnine" (v nadaljevanju primerjalnik). O teh težavah je do sedaj poročalo agenciji približno 5 % registriranih uporabnikov primerjalnika.

 

Izvoz podatkov v formatu CSV iz spletnega portala »Moj elektro« trenutno omogoča izvoz razpoložljivih 15-minutnih merilnih podatkov, ki so zbrani v merilnih centrih elektrodistribucijskih podjetij, kar pomeni, da so nekateri podatki lahko manjkajoči (izpad napajanja, izpad meritev idr.). V skladu z Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje bodo v bližnji prihodnosti izvozi podatkov iz portala »Moj elektro« nadgrajeni tudi s skupno metodologijo nadomeščanja podatkov za preteklo leto, kar bo zagotavljalo časovno celovitost izvoza merilnih podatkov.  Pri tem gre za uporabo normativno predpisanega postopka, ki bo začel veljati 1. julija 2024.

 

Trenutno so uporabnikom na voljo delno »neprečiščeni« podatki, ki pa v večini primerov, žal ne v vseh, dobro služijo trenutnemu namenu njihove uporabe. Reforma obračunavanja omrežnine namreč še ni v uporabi, prvi obračun bo opravljen v avgustu za julij. 

Problematika uporabe teh podatkov v primerjalniku, če zahteva popolno časovno vrsto merilnih podatkov za primerjalni izračun, je torej tesno povezana tako s popolnostjo kakor tudi kakovostjo razpoložljivih merilnih podatkov, ki so trenutno na voljo posameznemu uporabniku na portalu »Moj elektro«.

Agencija se je zato odločila, da bo v vmesnem času primerjalnik omogočal izračune na podlagi datotek CSV, ki bodo vsebovale najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja (vsaj 31.536 merilnih podatkov).

Tak kriterij na mesečni ravni uporabi elektrooperater pri odločitvi, ali bo odjemalec obračunan na podlagi 15-minutnih obračunskih podatkov ali na podlagi letnih agregatov energije in administrativno določene obračunske moči. S tem pristopom omogočimo vsaj solidno kakovost informativnega primerjalnega izračuna učinkov reforme tudi tistim končnim odjemalcem, katerih letni profili odjema niso povsem popolni.

 

Od 8. januarja 2024 agencija že zagotavlja novo verzijo primerjalnika s spremenjeno validacijo vhodnih podatkov.

 

Torej, če imate na vaših merilnih mestih zagotovljenih vsaj 90 % vseh potrebnih merilnih podatkov, boste z novo verzijo aplikacije uspeli opraviti izračune. Rezultati bodo pravilni, če boste zagotovili popolni nabor podatkov (vsaj 35.040 podatkov) in bodo vhodni podatki ustrezne kakovosti. Opozarjamo, da so izračuni z nepopolnimi profili odjema napačni, velikost napake pa je odvisna od obsega in strukture manjkajočih podatkov. Zato so lahko kljub napaki sprejemljivi. Če vam manjka do nekaj sto merilnih podatkov in so izpadli podatki razpršeni čez leto, je rezultat primerjalnega izračuna sprejemljiv. Problematično je, če manjka na primer več kot 10 % podatkov v mesecih visoke sezone oziroma manjkajo podatki npr. za celoten mesec v visoki sezoni. Priporočljivo je torej preveriti obseg izvoženih merilnih podatkov v datoteko CSV pred izračunom.

Če vam zaradi manjkajočih podatkov še vedno ne bo uspelo opraviti primerjalnega izračuna, predlagamo, da ga ponovite, ko bodo na »Moj elektro« na voljo podatki, ki imajo nadomeščene vse manjkajoče merilne vrednosti. Poskusite pa lahko tudi z drugim obdobjem, ki ne odraža koledarskega leta, obsega pa obdobje enega leta, v katerem ni bilo izpadov napajanja ali meritev. 

 

Končni odjemalci, ki nimajo zagotovljenih vsaj 90 % 15-minutnih meritev na mesečni ravni (manjkajoče meritve zaradi motenj komunikacije PLC, izpadov napajanja ipd.), bodo sicer obračunani na podoben način kot v veljavnem sistemu.  Več o tem si lahko preberite na spletišču URO - Uporabniki brez 15-minutnih meritev. Tem odjemalcem bo po potrebi agencija na spletišču zagotovila pripomoček za izračun stroškov omrežnine (datoteka XLS),  ker tovrstnega obračuna primerjalnik ne podpira.

 

Merilni podatki neustrezne kakovosti pa lahko vodijo do izkrivljenih izračunov. V nekaterih izvoženih datotekah CSV opažamo pojav osamelih ekstremnih energijskih količin, ki se običajno pojavijo po daljšem izpadu merilnih podatkov (npr. več ur ali dni) kot prva ponovna razpoložljiva meritev (z vrednostjo več od nič). Takšni »osamelci« lahko izkrivljajo primerjalne izračune. V takih primerih, ki jih razpoznate po ekstremnih vrednostih v okviru rezultatov analize konic, (npr. izračunane konice so večje od priključne moči), predlagamo vizualni pregled profila v spletnem portalu »Moj elektro« in ročni popravek takih »osamelih« ekscesnih količin energije z znižanjem vrednosti na neko smiselno raven v datoteki CSV.  O teh težavah je agencijo do zdaj obvestilo manj kot 1 % registriranih uporabnikov.

 

Primerjalnik ni namenjen podpori dejanskemu obračunu omrežnine po novi metodologiji, temveč izključno zagotavljanju informacij o učinkih reforme na posameznega odjemalca. 
 

NOVICE

NOVICE
Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece
6/18/24, 6:26 AM
Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine.
Občasna nedostopnost spletišč in aplikacij v četrtek 1. 2. 2024 po 16. uri
1/31/24, 11:00 AM
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
Za pravilni primerjalni izračun so potrebni točni podatki
1/9/24, 11:00 AM
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
Omogočen dostop do »Primerjalnika stroškov omrežnine«
12/29/23, 11:00 AM
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost
12/13/23, 11:00 AM
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene
11/27/23, 2:04 PM
Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.
Showing 1 to 6 of 15
18. June 2024
Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine.
31. January 2024
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
09. January 2024
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
29. December 2023
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
13. December 2023
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
27. November 2023
Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.
Showing 1 to 6 of 15