Bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine

 • Uporaba prenovljene metodologije za obračunavanje omrežnine je prestavljena za tri mesece na 1. oktober 2024, ker razvoj informacijskih sistemov pri nekaterih deležnikih še ni končan. Prestavitev začetka uporabe ne vključuje vsebinskih sprememb. Prvi obračun omrežnine »po novem« bo tako opravljen v novembru za oktober, ki je še zadnji mesec v nižji sezoni, ko veljajo nižje tarifne postavke omrežnine. Odjemalci bodo lahko s primerjavo oktobrskega in novembrskega računa prvič vpogledali v sezonsko razliko stroškov uporabe omrežja.

 

 • Na izdanem računu za junij in v spletnem portalu Moj Elektro je elektrooperater določil nove dogovorjene obračunske moči po posameznih časovnih blokih že za leto 2025 – za obračun omrežnine in morebitno prilagajanje odjema so to bistveni podatki, zato jih vsekakor preglejte.

 

 • Nadgrajena je funkcionalnost in izboljšana uporabnost spletnega portala Moj elektro. Nova verzija vključuje naslednje bistvene izboljšave:
  • prikazani merilni podatki so na podlagi harmoniziranega metodološkega pristopa validirani (nepravilne vrednosti so popravljene, manjkajoče vrednosti so nadomeščene). Nadomeščeni podatki so grafično posebej označeni;
  • dodan je nov sklop podatkov »15-minutni podatki po časovnih blokih«, ki vsebuje agregate po novih časovnih blokih (ČB1 - ČB5) glede na izbrano obdobje;
  • dodana sta izračun in časovni prikaz salda (neto proizvodnja-odjem) za odjemalce s samooskrbo;
  • prikazi podatkov so sedaj povezani s tipom odjema (izboljšana uporabnost);
  • številne druge manjše izboljšave in dopolnitve.

 

 • Naslednja verzija Moj elektro, ki bo do začetka uporabe novega obračuna omrežnine še izboljšana, je načrtovana konec poletja.

 

 • Še pred začetkom uporabe prenove obračunavanja omrežnine bo pripravljen nov primerjalnik stroškov oskrbe z električno energijo, ki bo vključeval izračun stroškov omrežnine po trenutno veljavni metodologiji. Po 1. 10. 2024 pa bo agencija posodobila rešitev tako, da bo podprla izračun omrežnine »po novem«. Vhodne podatke o porabi po časovnih blokih in dogovorjenih močeh bo odjemalec pridobil prek spletnega portala Moj Elektro.

NOVICE

NOVICE
Bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
7/2/24, 11:14 AM
Objavljamo bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece
6/18/24, 6:26 AM
Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine.
Občasna nedostopnost spletišč in aplikacij v četrtek 1. 2. 2024 po 16. uri
1/31/24, 11:00 AM
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
Za pravilni primerjalni izračun so potrebni točni podatki
1/9/24, 11:00 AM
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
Omogočen dostop do »Primerjalnika stroškov omrežnine«
12/29/23, 11:00 AM
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost
12/13/23, 11:00 AM
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
Showing 1 to 6 of 16
02. July 2024
Objavljamo bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
18. June 2024
Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine.
31. January 2024
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
09. January 2024
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
29. December 2023
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
13. December 2023
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
Showing 1 to 6 of 16