Višja omrežnina v višji sezoni in v najbolj obremenjenih delih delovnega dneva

Da lahko s premišljeno porabo elektrike tudi prihranimo, je znano. Z novo metodologijo obračunavanja omrežnine pa boste lahko učinkovito uravnavali tudi višino računa za omrežnino.

 

Leto bo namreč razdeljeno na dve sezoni: višjo in nižjo. Višja sezona bo veljala za mesece november, december, januar in februar, nižja pa za ostali del leta. In ker je omrežje v višji sezoni bolj obremenjeno (ogrevanje …), bo cena uporabe omrežij v višji sezoni višja kot v nižji sezoni. Omrežje je različno obremenjeno tudi v različnih dnevih znotraj posamezne sezone (med prazniki in dela prostih dnevih je obremenitev omrežja manjša) kakor tudi znotraj posameznega dneva. Kako? Poglejte priloženo tabelo. 

 

Časovno razlikovanje cen za uporabo omrežja


Tudi, če boste najprej pomislili, da je zahtevno, boste zelo hitro spoznali, da je časovna razmejitev pravzaprav zelo enostavna in da jo boste z lahkoto osvojili in se po njej ravnali. Poglejte še nekoliko drugačne predstavitve časovnega razlikovanja tarif, ki so objavljene tukaj.

 

In pri katerih porabnikih se lahko v gospodinjstvu prilagodite predlagani časovnici? Pri mnogih! V povprečnem gospodinjstvu so večji porabniki električne energije poleg ogrevanja na elektriko še bojlerji, hladilniki in zamrzovalniki ter pralni in sušilni stroji. Običajno ne pomislimo kdaj jih vklopimo in mimogrede se zgodi, da so vklopljeni istočasno, kar seveda povzroči višjo obremenitev omrežja kot je to nujno potrebno.

Na podlagi takega ravnanja v preteklosti vam je bila določena dogovorjena obračunska moč, ki bi torej lahko bila tudi nižja. Z manjšo spremembo navad lahko torej pomembno vplivamo na določitev dogovorjene obračunske moči in s tem posledično na višino računa za omrežnino. Za ozaveščene in displinirane gospodinsjke odjemalce obstaja možnost prilagoditve obračunske moči že ob uveljavitvi novega tarifnega sistema, kar pa obenem pomeni tudi sprejetje obračuna presežne moči.

 

Pomembno je torej upoštevati dvoje:

 

  • Bodite odgovorni in kadar se le da, uporabljajte porabnike električne energije v času, ko je omrežnina nižja - vaš račun zanjo nižji, pa še k razbremenitvi omrežja boste prispevali. Nekaj nasvetov smo objavili tukaj, jih pa bomo v prihodnje še dopolnjevali.
  • Številčnejše prekoračitve dogovorjene obračunske moči v dražjih časovnih blokih lahko pomembneje povečajo stroške omrežnine – bodite torej pozorni in ne imejte sočasno vključenih več največjih porabnikov, če to ni nujno potrebno, posebej še v času dražjih časovnih blokov.


Še veliko je dejavnikov, ki pomenijo nižjo porabo oz. omogočajo bolj učinkovito porabo energije in s tem tudi učinkovito rabo omrežij tudi v gospodinjstvu. 

Nasvete za učinkovitejšo rabo je mogoče najti in se po njih tudi z lahkoto ravnati. Med njimi je tudi: »Daj, poglej na uro!«

 

Ne pozabite pa prebrati tudi pojasnilne priloge, ki je priložena vašemu računu, dostopna pa je tudi tukaj:

 

 

POJASNILNA PRILOGA K RAČUNU ZA JULIJ, 2023, daljša

 

 

NOVICE

NOVICE
Niste prejeli podatkov o dogovorjeni obračunski moči?
9/4/23 5:00 AM
Kaj morate storiti, če na vašem računu ni bilo podatkov o dogovorjeni obračunski moči?
Višja omrežnina v višji sezoni in v najbolj obremenjenih delih delovnega dneva
8/17/23 1:21 PM
Pomembne informacije na računu za mesec julij - določitev dogovorjene obračunske moči.
Ne spreglejte novosti na računu za električno energijo!
7/12/23 6:10 AM
Nova spletna stran www.uro.si in pomembne informacije na računu za električno energijo za mesec junij.
Pametna in učinkovita raba
7/3/23 6:16 AM
Z novim načinom obračunavanja omrežnine vas želimo spomniti, kaj je pomembno za učinkovito rabo energije in omrežij.
Obračunavanje omrežnine in ura
7/3/23 6:15 AM
Se sprašujete kaj ima ura opraviti z novim načinom obračunavanja omrežnine? Ura nam določa tempo življenja in nas opominja, kdaj je pravi čas za določene aktivnosti.
Dogovorjena obračunska moč
7/3/23 6:10 AM
Za skoraj vse odjemalce bo na računu nov podatek – dogovorjena obračunska moč, ki jo bo določil elektrooperater in jo bo mogoče prilagajati. Nov sistem obračuna omrežnine bo v celoti uveden postopoma.
Showing 1 to 6 of 7
04. September 2023
Kaj morate storiti, če na vašem računu ni bilo podatkov o dogovorjeni obračunski moči?
17. August 2023
Pomembne informacije na računu za mesec julij - določitev dogovorjene obračunske moči.
12. July 2023
Nova spletna stran www.uro.si in pomembne informacije na računu za električno energijo za mesec junij.
03. July 2023
Z novim načinom obračunavanja omrežnine vas želimo spomniti, kaj je pomembno za učinkovito rabo energije in omrežij.
03. July 2023
Se sprašujete kaj ima ura opraviti z novim načinom obračunavanja omrežnine? Ura nam določa tempo življenja in nas opominja, kdaj je pravi čas za določene aktivnosti.
03. July 2023
Za skoraj vse odjemalce bo na računu nov podatek – dogovorjena obračunska moč, ki jo bo določil elektrooperater in jo bo mogoče prilagajati. Nov sistem obračuna omrežnine bo v celoti uveden postopoma.
Showing 1 to 6 of 7