Učinki reforme na gospodinjske odjemalce

Učinki reforme na gospodinjske odjemalce

Prenova obračunavanja omrežnine se bo pri večini gospodinjskih odjemalcev odrazila v nižjem letnem znesku za omrežnino.

Tabela v nadaljevanju podaja okvirne spremembe po posameznih statističnih skupinah gospodinjskih odjemalcev. Spremembe letnega zneska omrežnine izhajajo iz večje stroškovne obremenitve tarifne postavke za moč ter nižje stroškovne obremenitve tarifne postavke za prevzeto električno energijo v primerjavi s predhodno metodologijo.

 

Statistično najštevilčnejša skupina gospodinjskih odjemalcev ima priključno moč med 7 in 14 kW, letna poraba teh odjemalcev električne energije pa je med 2,5 in 5 MWh. Za to skupino sprememba letnega zneska omrežnine skoraj ni zaznana. Za ostale skupine gospodinjskih odjemalcev so opazna povišanja oziroma znižanja letnega zneska omrežnine v primerjavi z omrežnino, določeno po stari metodologiji. Izračuni prikazujejo spremembe letnega zneska omrežnine,  določeni po novi metodologiji v primerjavi s staro metodologijo z uporabo tarifnih postavk omrežnine za leto 2024.

 

Učinki reforme na gospodinjski odjem

 

Podrobne primerjave sprememb, ki so izračunane za posamezne primere, so predstavljene v dokumentu na spodnji povezavi.

 

Analiza učinkov reforme obračunavanja omrežnine na gospodinjski odjem

 

 

 

IZPOSTAVLJENO

IZPOSTAVLJAMO

4/23/24, 8:11 AM
Kako se obračuna omrežnina v primeru manjkajočih podatkov?
12/22/23, 2:00 PM
Učinki reforme na gospodinjske odjemalce
10/9/23, 1:49 PM
Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine"
Showing 1 to 3 of 8