Primerjalnik stroškov omrežnine

Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine"

Agencija za energijo nadaljuje aktivnosti opolnomočenja uporabnikov elektroenergetskih omrežij v okviru zelenega prehoda, s poudarkom na prenovi metodologije obračunavanja omrežnine. Prenovljena metodologija obračunavanja omrežnine mora biti podprta z ustreznimi orodji s katerimi se bo lahko končni odjemalec kar najbolje pripravil na spremembe.

 

»Primerjalnik stroškov omrežnine« je nova spletna aplikacija Agencije za energijo, ki omogoča primerjavo stroškov po veljavni metodi (dodatna možnost) in po novi metodi obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje, ki se bo začela uporabljati 1. 3. 2024. Primerjalni izračun stroškov omrežnine za leto 2024 je namenjen v prvi fazi predvsem gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem električne energije, ki so priključeni na nizkonapetostno omrežje, s časoma pa bo na voljo v polnem obsegu tudi ostalim končnim odjemalcem. 

 

Primerjalni izračun letnega stroška omrežnine temelji na letnem 15-minutnem profilu odjema električne energije iz omrežja in tarifnih postavkah omrežnine, če bi te veljale za celotno leto 2024 ob upoštevanju dogovorjenih obračunskih moči, ki jih odjemalcu določi elektrooperater, oziroma ob upoštevanju s strani odjemalca prilagojenih dogovorjenih obračunskih moči. Na podlagi prilagojenih obračunskih moči sta simulirana dva primera uporabe:

  • izračun letnega stroška omrežnine brez prilagoditve odjema, ki vključuje obračun morebitnih presežnih obračunskih moči, in
  • izračun letnega stroška omrežnine s prilagoditvijo odjema na način, da ne pride do preseganja dogovorjene obračunska moči oziroma obračunavanja omrežnine za presežno moč. 

 

Omogočena je tudi primerjava stroškov omrežnine za odjemalce z individualno samooskrbo ob predpostavki popolnega letnega pokritja odjema z lastno proizvodnjo.

 

Omejitve: za poslovne odjemalce, priključene na nizko napetost, je primerjalni izračun omejen zgolj na simulirane primere uporabe na podlagi nove metode obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje, saj aplikacija zaenkrat omogoča primerjavo stroškov z veljavno metodo le za gospodinjstva in mali poslovni odjem.

 

Za uporabo primerjalnika stroškov omrežnine je nujno potreben letni 15-minutni profil odjema, pridobljen prek spletnega portala Moj elektro. V tej razvojni fazi je še potrebna ročna obdelava podatkov za pretvorbo formatov, ki pa ni zahtevna - podrobnejša navodila so na voljo prek vstopne strani nove aplikacije. 

 

Agencija za energijo bo na spletišču URO objavljala tudi nasvete za uporabo primerjalnika stroškov omrežnine, ki bodo pripravljeni na podlagi vprašanj uporabnikov.

 

Primerjalnik stroškov omrežnine ter navodila za njegovo uporabo najdete tukaj. 


OPOZORILO: uporabljene tarifne postavke omrežnine so določene na podlagi nove metodologije za celo leto 2024. Zaradi zamaknitve začetka uporabe novega načina obračuna na 1. marec 2024 te tarifne postavke niso dokončne temveč služijo zgolj informiranju o možnostih upravljanja stroškov, ki jih prenova obračuna ponuja.
 

IZPOSTAVLJENO

IZPOSTAVLJAMO

4/23/24, 8:11 AM
Kako se obračuna omrežnina v primeru manjkajočih podatkov?
12/22/23, 2:00 PM
Učinki reforme na gospodinjske odjemalce
10/9/23, 1:49 PM
Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine"
Showing 1 to 3 of 8