Pametna omrežja so omrežja prihodnosti

Pametna omrežja so pomemben člen razvoja stroškovno učinkovitega distribucijskega omrežja Slovenije. Temeljna naloga elektroenergetskih omrežij je zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe odjemalcem električne energije v Sloveniji. Tej nalogi že več kot 100 let služita obstoječi prenosni in distribucijski sistem, ki pa se, tako kot tudi drugod po svetu, soočata s številnimi novimi izzivi, ki jih prinašajo naraščanje porabe in konične obremenitve, starajoča se infrastruktura, prostorske omejitve in s tem povezane težave z umeščanjem v prostor, okoljska problematika in vse bolj razpršena proizvodnja. Aktivni odjem je nujnost sodobnega časa, brez pametnega omrežja pa bo praktično postal nemogoč.


Koncept pametnih omrežij pomeni nadgradnjo današnjega koncepta obratovanja in načrtovanja sistema ter v učinkovito celoto vključuje posamezne elemente sistema, tako klasične kot nove elemente, kot so na primer razpršeni proizvodni viri, napredni sistemi merjenja, odjemalci z možnostjo prilagajanja porabe, virtualne elektrarne, električni avtomobili in hranilniki električne energije. Temeljna značilnost pametnih omrežij, ki so seveda podprta z digitalizacijo, je v načinu komuniciranja med dobaviteljem energije in končnim porabnikom, ki bo imel zaradi dvosmerne komunikacije več informacij o lastni porabi in s tem večjo možnost nadzorovanja stroškov.


Pametna omrežja ne pomenijo, da vlaganja v primarno infrastrukturo ne bodo več potrebna, bodo pa lahko glede na naraščajoče potrebe po distribuciji električne energije bistveno manjša. Nove tehnologije namreč omogočajo boljši izkoristek obstoječe infrastrukture.


Seveda bomo za vzpostavitev pametnega omrežja potrebovali ogromno naložb. Čas za popolno energetsko revolucijo se ne bo štel v letih, ampak v desetletjih. Če je gradnja obstoječega omrežja pomenila izhodišče industrijske revolucije, bo gradnja pametnega omrežja povzročila novo energetsko revolucijo v sodobnem gospodarstvu. Slovenija mora biti del nje.

IZPOSTAVLJENO

IZPOSTAVLJAMO

10/9/23 1:49 PM
Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine"
7/3/23 8:19 AM
Obetajo se spremembe v obračunavanju omrežnine
7/3/23 8:19 AM
Spletni portal Moj elektro
Showing 1 to 3 of 6