Napredni merilni sistemi

V Sloveniji je vsak dan več odjemalcev opremljenih s sodobnimi števci, ki omogočajo vključitev v sistem naprednega merjenja, seveda če je hkrati vzpostavljena tudi ostala potrebna komunikacijska in informacijska infrastruktura.

 

Distribucijski operater mora končnim odjemalcem zagotoviti merjenje porabe energije z uvedbo naprednega merilnega sistema, ki zagotavlja potreben nabor podatkov za porabniške sisteme za upravljanje energije v skladu z ustreznimi razpoložljivimi standardi, vključno s tistimi, ki omogočajo interoperabilnost.

 

Osnovni gradnik sistema naprednega merjenja je sodoben, t. i. »pametni« števec, elektronska naprava, ki v enem ohišju združuje najsodobnejšo merilno in komunikacijsko-informacijsko tehnologijo. Takšen števec omogoča zanesljivo merjenje porabljene in proizvedene električne energije v kratkih časovnih intervalih in daljinski prenos izmerjenih vrednosti do upravljavca omrežja. Poleg merjenja električne energije omogoča tudi zajem in daljinski prenos podatkov iz števcev drugih energentov in vode, oblikovanje inovativnih tarif, daljinski priklop in odklop napajanja, spreminjanje priključne moči itd.

 

Daljinsko odbiranje in prenos podatkov omogočata rednejše obveščanje odjemalcev o njihovi dejanski porabi in z njo povezanih stroškov. S sprotnim plačevanjem glede na dejansko porabo se lahko izognemo visokim poračunom pri pavšalnem plačevanju stroškov električne energije in drugih energentov. Odjemalci lahko s pomočjo posebnih hišnih prikazovalnikov ali prek spletnih portalov bolje in natančneje spremljajo svojo porabo energije in z njo povezane stroške ter tako prepoznajo možnosti za prihranke.

 

Sodobni števci omogočajo poleg omenjenega še razvoj popolnoma novih storitev na energetskem trgu. Ob pojavu novih tržnih subjektov – izvajalcev energetskih storitev – velja še posebej omeniti krmiljenje pametnih hišnih naprav, ki bo temeljilo na informacijah o trenutnih tarifah in cenah za električno energijo iz podatkovnega vmesnika števca.

 

Vir: www.agen-rs.si

IZPOSTAVLJENO

IZPOSTAVLJAMO

4/23/24, 8:11 AM
Kako se obračuna omrežnina v primeru manjkajočih podatkov?
12/22/23, 2:00 PM
Učinki reforme na gospodinjske odjemalce
10/9/23, 1:49 PM
Spletna aplikacija "Primerjalnik stroškov omrežnine"
Showing 1 to 3 of 8