Tarifne postavke omrežnine za leto 2024 objavljene

Obseg stroškov za leto 2024, ki jih morajo odjemalci v letu 2024 pokriti z omrežnino, ostaja enak kot v zadnjih dveh letih. Na to, koliko bo plačal posamezen odjemalec, oziroma na tarifne postavke omrežnine vpliva tudi obseg porabe električne energije.

 

Za naslednje leto elektrooperaterji napovedujejo za približno 9 % manj prevzete električne energije iz omrežja kot v letu 2023. Glede na navedeno to pomeni, da bi se moral končni strošek omrežnine za vsako odjemno skupino povišati za 2,9 %.

 

Ker se 1. 7. 2024 začne uporabljati nov način obračunavanja omrežnine, ki pomeni tudi različno prerazporeditev stroškov med odjemne skupine, bo značilni gospodinjski odjemalec (poraba približno 4000 kWh na leto) na letni ravni plačal za 2,41 EUR oz. 1 % manj omrežnine. Približno enak učinek bo tudi pri malih poslovnih odjemalcih.

 

Če bi nov obračun omrežnine veljal celo leto, bi ta odjemalec na letnem nivoju, ob nespremenjeni rabi omrežja, plačal 11,91 EUR oz. 5 % manj omrežnine kot v letu 2023. Nov obračun omrežnine pa odjemalcem ponuja možnost še večje optimizacije stroškov iz naslova omrežnine.

 

Ostali poslovni odjemalci, ki jih zaradi njihovih razlik v delovanju težko povprečimo, bodo zaradi novega obračuna omrežnine na letnem nivoju ob nespremenjeni rabi omrežja plačali med 9 do 15 % več omrežnine kot v letu 2023, pri čemer predstavlja omrežnina v končnem strošku oskrbe za energijo pri teh odjemalcih bistveno manjši delež kot pri gospodinjskih odjemalcih, npr. pri največjih poslovnih odjemalcih znaša ta delež manj kot 4 % končnega stroška oskrbe z električno energijo.

NOVICE

NOVICE
Bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
7/2/24, 11:14 AM
Objavljamo bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece
6/18/24, 6:26 AM
Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine.
Občasna nedostopnost spletišč in aplikacij v četrtek 1. 2. 2024 po 16. uri
1/31/24, 11:00 AM
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
Za pravilni primerjalni izračun so potrebni točni podatki
1/9/24, 11:00 AM
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
Omogočen dostop do »Primerjalnika stroškov omrežnine«
12/29/23, 11:00 AM
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost
12/13/23, 11:00 AM
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
Showing 1 to 6 of 16
02. July 2024
Objavljamo bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
18. June 2024
Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine.
31. January 2024
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
09. January 2024
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
29. December 2023
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
13. December 2023
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
Showing 1 to 6 of 16