Omrežje je hrbtenica zelenega prehoda

Za zeleni prehod, ki je odgovornost družbe in vsakogar izmed nas, lahko in moramo prispevati tudi z učinkovito rabo omrežij in energije. Gre za našo prihodnost. Električno energijo nujno potrebujemo – zagotavlja minimum dostojnega življenja, stabilno gospodarstvo ter nemoteno delovanje družbe in države. In omrežja so tista, ki jo pripeljejo v naše domove, bolnišnice, šole, podjetja, oziroma od njenega izvora do tja, kjer jo potrebujemo. Zaradi elektrifikacije mnogih sektorjev porabe energije (promet, ogrevanje) in priključevanja obnovljivih virov energije, predvsem sončnih elektrarn, so naložbe v omrežja nujne. S svojim odgovornim ravnanjem in premikanjem porabe v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno, pa tudi mi vplivamo na stanje v omrežju in hkrati uravnavamo svoje trenutne in predvsem prihodnje stroške. In prav temu sledi prenova obračuna omrežnine. Nove tarife za uporabo omrežja bodo namreč z večjim časovnim razlikovanjem, močnejšimi cenovnimi signali in postopnim uvajanjem dodatnega zaračunavanja presežne moči odjemalce spodbudile k učinkovitejši rabi omrežja oziroma prilagajanju odjema.

NOVICE

NOVICE
Bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
7/2/24, 11:14 AM
Objavljamo bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece
6/18/24, 6:26 AM
Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine.
Občasna nedostopnost spletišč in aplikacij v četrtek 1. 2. 2024 po 16. uri
1/31/24, 11:00 AM
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
Za pravilni primerjalni izračun so potrebni točni podatki
1/9/24, 11:00 AM
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
Omogočen dostop do »Primerjalnika stroškov omrežnine«
12/29/23, 11:00 AM
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost
12/13/23, 11:00 AM
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
Showing 1 to 6 of 16
02. July 2024
Objavljamo bistvene novosti v zvezi s prenovo obračunavanja omrežnine
18. June 2024
Svet Agencije za energijo se je na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine.
31. January 2024
V četrtek 1. 2. 2024 bodo po 16. uri potekala vzdrževalna dela na infrastrukturi IT zaradi katerih bodo spletni portali agencije in posledično gostujoče spletne aplikacije občasno nedostopni.
09. January 2024
Pri uporabi aplikacije "Primerjalnik stroškov omrežnine" povzročajo nepopolne datoteke težave. Zato primerjalnik trenutno omogoča izračune na podlagi datotek CSV, ki vsebuje najmanj 90 % vseh merilnih podatkov opazovanega letnega obdobja.
29. December 2023
Vsem odjemalcem je omogočena primerjava stroškov omrežnine.
13. December 2023
Na skupni novinarski konferenci Agencije za energijo in Energetske zbornice Slovenije je bila izpostavljena prenova obračunavanja omrežnine…
Showing 1 to 6 of 16